banner1

О нама

o skoli

Школска акта

akta

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 023 846 604

Email: osbokazarkozrenjanin@gmail.com 

Види више>>

По њему носимо име

zarko

Школски календар

КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
 
Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у  среду, 15. јануара 2020. године и завршава се: 
- уторак у, 16. јуна 2020. године, за ученике првог до седмог разреда  и има 100 наставних  дана
- у уторак, 02. јуна 2020. године,  за ученике осмог разреда и има 90 наставних  дана
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40 наставних дана, други 40, трећи 51 наставни дан.
Четврти квартал има 49 наставних дан за ученике од првог до седмог разреда, а  39 наставних дана за ученике осмог разреда. 
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године а завршава се у уторак 14. јануара 2020. године. Пролећни распуст почиње у петак 10. априла 2020. године а завршава се у понедељак 20. априла 2020. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду 17. јуна 2020. године а завршава се  у петак 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу 31. августа 2020. године.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак 27.03.2020. године и у суботу 28.03.2020. године, а завршни испит у среду 17.06.2020. године, четвртак 18.06.2020. године и петак 19.06.2020. године.
Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године за организовање и реализацију ваннаставних, спортских или културно-уметничких активности. Постоје укупно две  радне суботе у току године (14.09.2019.г. – уређење школе и околине 23.05.2020.г. – излет и спортске активности или квиз)
У уторак, 12. новембра 2019. године настава се изводи према распореду часова од понедељка, у среду, 20. новембра 2019. године настава се изводи према распореду часова од понедељка, у четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду часова од петка.
Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта је предвиђено за 27.12.2019. године.
Саопштавање успеха ученика и свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта ученицима од 1. до 7. разреда обавиће се  28.06.2020.г. а подела сведочанстава, ђачких књижица и диплома за ученике осмог разреда основне школе по завршетку завршног испита.
 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ  

Прво полугодиште           80 Друго полугодиште      100
М РН П У С Ч П С Н   М РН П У С Ч П С Н  
Септембар               1 21       Јануар       1** 2** 3 4 5 12
1. 2 3 4 5 6 7 8   6 7* 8 9 10 11 12
2. 9 10 11 12 13 14 15 18. 13 14 15 16 17 18 19
3. 16 17 18 19 20 21 22 19. 20 21 22 23 24 25 26
4. 23 24 25 26 27 28 29 20. 27 28 29 30 31    
  5. 30                                  
Октобар     1 2 3 4 5 6 23   Фебруар             1 2 19
6. 7 8 9* 10 11 12 13 21. 3 4 5 6 7 8 9
7. 14 15 16 17 18 19 20 22. 10 11 12 13 14 15** 16**
8. 21 22 23 24 25 26 27 23. 17** 18 19 20 21 22 23
9. 28 29 30 31       24. 24 25 26 27 28 29  
                    Март               1 22
Новембар           1 2 3 20 25. 2 3 4 5 6 7 8
10. 4 5 6 7 8 9 10 26. 9 10 11 12 13 14 15
11. 11** 12 13 14 15 16 17 27. 16 17 18 19 20 21 22
12. 18 19 20 21 22 23 24 28. 23 24 25 26 27 28 29
13. 25 26 27 28 29 30   29. 30 31          
Децембар               1 16     Април       1 2 3 4 5 15
14. 2 3 4 5 6 7 8 30. 6 7 8 9* 10* 11* 12*
15 9 10 11 12 13 14 15   13* 14 15 16 17* 18* 19*
16 16 17 18 19 20 21 22 31. 20* 21 22 23 24 25 26
17. 23 24 25* 26 27 28 29 32. 27 28 29 30      
  30 31                          
      Мај           1** 2** 3 20
33. 4 5 6 7 8 9 10
34. 11 12 13 14 15 16 17
35. 18 19 20 21 22 23 24*
36. 25 26 27 28 29 30 31
    Јун 37. 1 21 3 4 5 6 7 12
38. 8 9 10 11 12 13 14
39. 15 162 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          

Активни корисници

Имамо 5 гостију на мрежи

Контакт

Адреса: Маршала Тита 33

23 252 Бока

Телефон: 023 846 604

Факс: 023 846 604

E-mail: 

osbokazarkozrenjanin@gmail.com 

Анкета

Да ли вам се свиђа наш сајт?