banner1

О нама

o skoli

Школска акта

akta

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 023 3846 604

Email: osbokazarkozrenjanin@gmail.com 

Види више>>

По њему носимо име

zarko

Одељењске старешине

Одељенски старешина је наставник кога је директор одредио да буде руководилац одељења. Као непосредни организатор, педагошки и административни руководилац, одељенски старешина координира делатност већег броја чинилаца у једном одељењу: ученика, наставника, родитеља.

Он је непосредни васпитач ученика, он организује васпитни рад у одељењу, развија и негује моралне особине, ставове и уверења код ученика.

Основни педагошки задаци одељенског старешине су да:

  • усклађује рад наставника који обављају образовно – васпитни рад и програм у одељењу
  • остварује сталан увид у рад и напредовање ученика у одељењу
  • оставрује задатке естетског, здравственог васпитања и утиче на формирање здравих
  • хигијенских и културних навика код ученика
  • сарађује са родитељима, сазива и припрема родитељске састанке
  • стара се о редовном извођењу наставе у одељењу и оцењивању ученика
  • води рачуна о редовном похађању наставе ученика
  • води школску педагошку документацију
  • предлаже програм васпитног рада у одељењу, програм рада одељенског већа и одељенског старешине
  • учествује у организовању и извођењу ученичких екскурзија

Конкретизацију програма извршиће сваки одељенски старешина у свом одељењу.

Планови рада одељенских старешина су саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у дневницима рада одељења.

Старешинство наставника разредне наставе

Име и презимe одељењског старешине Старешинство води у одељењу
Зорица Буква 1. разред
Биљана Радовановић 2. разред
Дубравка Кустурић 3. разред
Ангела Цеснак 4. разред
Милушка Живић 1, 2 и 3. комбиновано

Старешинство наставника предметне наставе

Име и презима одељењског старешине Старешинство води у одељењу
Драгана Лечић 5. разред
Марија Вукоје Мандић 6. разред
Ђорђије Милићевић 7. разред
Маринела Бесу 8. разред

Активни корисници

Имамо 8 гостију на мрежи

Контакт

Адреса: Маршала Тита 33

23 252 Бока

Телефон: 023 3846 604

Факс: 0233846 604

E-mail: 

osbokazarkozrenjanin@gmail.com 

Анкета

Да ли вам се свиђа наш сајт?