О нама

o skoli

Школска акта

akta

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 023 3846 604

Email: osbokazarkozrenjanin@gmail.com 

Види више>>

По њему носимо име

zarko

Карате клуб

Дана, 24. септембра 2018. године у фискултурној сали ОШ „Жарко Зрењанин“ реализована активност у сарадњи са локалном заједницом и то промоција карате клуба „Победа“ за ученике од 1. до 4. разреда.
Председник карате клуба Ј.Симеуновић презентовао је клуб и истакао запажене резултате каратиста.
Ученицe наше школе Маријана Субић, Уна Буква, Дуња Ђерић и Валентина Лауш које тренирају карате извелe су кате и борбу.

Свети Сава

Дана, 27.01.2018. године у нашој школи одржана је прослава школске славе. Кумови су били ученици 4. разреда а кумство су преузели ученици трећег разреда.
Пошто је завршено богослужење и директорица се обратила гостима приредбу је отворио хор Светосавском химном. Ученици нижих разреда извели су драмолет На Савин дан. Кроз стихове о Светом Сави представили су се ученици комбинованог одељења из Шурјана.
Ученици виших разреда обогатили су програм рециталом о Светом Сави. У холу школе ученици су поставили изложбу портрета Светог Саве.
Обележавању школске славе присуствовали су представници Месне заједнице Бока, Актив жена и родитељи. Приредбу је затворио хор са песмом Манастирска врата. Од Актива жена наши прваци су добили поклоне. Све је протекло у свечаној и веселој атмосфери.
Реализатори програма: директор школе Ј.Додер, наставници разрене наставе Д.Кустурић, А.Цеснак, Б.Радовановић, З.Буква, М.Живић, наставник музичке културе М.Бесу и наставник српског језика В.Јерковић.
 
Извештај саставио
наставник српског језика В.Јерковић и
наставник разредне наставе А.Цеснак

Превенција, заштита и сузбијање насиља

Новембра месеца 2017. године у нашој школи одржане су две активности за превенцију, заштиту и сузбијање насиља:
1) Дан толеранције 15.11.2017. године
Носиоци активности: ученици од 1. до 8. разреда, наставник српског језика, педагог и сви наставници разредне наставе
Циљ активности:
- да ученици разумеју појмове толеранције и различитости и схвате принцип толеранције у свакодневном и школском животу
- да ученици схвате да свако дете и сваки човек треба да поштује друге без обзира на пол, расу, националност и вероисповест.
2) На основу дописа МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, ОД 13.11.2017.год заведено под бројем 610-00-01745/2017-07. све школе на територији Републике Србије су у обавези да организују предавање на тему: ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА, ПОСЕБНИ РИЗИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КАО И РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НАСИЉЕ ДЕСИ. У даљем тексту обавештења дате су смернице како треба организовати предавање и са којом области самовредновања школе је повезано ( област ЕТОС ).
Основна школа „ Жарко Зрењанин „ – Бока је организовала предавање, поштујући члан 111. Закона о основама система образовања и васпитања       ( „ Службени гласник РС“ број 88/2017) којим је прописана забрана насиља, злостављања и занемаривања.
Предавање је одржано 23.11.2017. у 12,30 у просторијама школе. Присутни су били сви ученици од 1 – 8 разреда, родитељи, школски одбор, савет родитеља и запослени у школи. Предавачи су били директор школе, педагог и правник.
У уводном делу предавања директор школе Ј.Додер је објаснио присутнима повод окупљања и како установа мора да одреагује у случају појаве насиља. Стручни сарадник педагог Б.Петровић је присутнима дефинисао појам Насиља, какве врсте насилног понашања се могу препознати у школи и како се насиље може спречити. Изнео је низ конкретних примера из свог дугогодишњег рада и подстакао све присутне да заједно имају важност у решавању овог веома значајног проблема. Педагог је упознао све присутне са школским Тимом за заштиту деце од насиља и планом који се у току школске 2017/2018. године спроводи у школи. Правник М.Јовић је у наставку предавања упознао присутне о интервентним мерама, колико школа, као установа може да заштити ученике од насилног понашања, а када се укључују и друге институције у решавању насталог проблема.
Сви присутни су били заинтересовани, постављали су питања и укључивали се у дискусију, јер су схватили колико било који облик насиља може да угрози правилан развој детета/ ученика.
3) Комисија за популациону политику је 17.11.2017.године у Дому културе у Сечњу организовала трибину „Како заштитити дете од негативног утицаја средине“. Теме су биле следеће: болести зависности, визуелно загађење, негативан утицај медија. Присутни су били директори основних школа, стручни сарадници, наставници предметне и разредне наставе, ученици 7. и 8. разреда, ученици средње школе „Вук Караџић“ из Сечња и професори, представници Дома здравља и Центра за социјални рад општине Сечањ. Трибина се завршила представом „Пут дроге“.

Дан толеранције и Дан писмености

Време реализације: 15.11.2017.године
Носиоци активности: ученици од 1. до 8. разреда, наставник српског језика, педагог и сви наставници разредне наставе
Циљ активности:
-да ученици разумеју појмове толеранције и различитости и схвате принцип толеранције у свакодневном и школском животу
-да ученици схвате да свако дете и сваки човек треба да поштује друге без обзира на пол, расу, националност и вероисповест
-да ученици схвате значај и важност писмености.
Најпре су нам се за Дан толеранције представили ученици од 1. до 4. разреда. Ученици 1. разреда представили су се кроз песму праћену кореогеафијом, ученици 2. разреда кроз рецитацију, ученици 3. и 4. разреда извели су игроказ на тему Толеранција – како се не треба понашати у игри.
Ученици виших разреда представили су се кроз разне активности, 5. разред путем паноам о толеранцији, ученици 6. разреда стиховима из књиге Ми и толеранција, ученик 7. разреда прочитао нам је састав на тему Толеранција а ученици 8. разреда истакли су се порукама на ову тему.
Извештај саставио
наставник разредне наставе А.Цеснак
и педагог Б.Петровић

Активни корисници

Имамо 6 гостију на мрежи

Контакт

Адреса: Маршала Тита 33

23 252 Бока

Телефон: 023 3846 604

Факс: 0233846 604

E-mail: 

osbokazarkozrenjanin@gmail.com 

Анкета

Да ли вам се свиђа наш сајт?